Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
ALS Hastalığında Tek Uyarımlı Transkraniyal Manyetik Uyarım Çalışması: Tek Merkez Hastane Tecrübesi
F.Gökçem YILDIZ1,Can Ebru Bekircan-KURT2,Kubilay VARLI2
1Hacettepe University, The Institute of Neurological Sciences and Psychiatry, Ankara, Turkey
2Hacettepe University School of Medicine , Department of Neurology, Ankara, Turkey
Giriş: Bu çalışmada ALS hastalığında kortikal fonksiyon değişikliklerinin değerlendirmesi ve iç bağlantılarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Abduktör digiti minimi kasından kayıtla tek uyarımlı TMS kullanılarak 16 ALS hastası ve 11 sağlıklı kontrol çalışıldı. İstirahat motor uyarılmış potansiyel amplitütü, istirahat motor potansiyel eşik, santral motor iletim zamanı, kortikal sessiz süre zamanı, kortikal sessiz süre eşiğinin dahil olduğu kortikal uyarılabilirlik parametrelerini değerlendirdik.

Sonuçlar: İstirahat motor potansiyel eşik, santral motor iletim zamanı, kortikal sessiz süre eşiği ALS hastalarında sağlıklı kontrollere göre daha yüksek düzeyde saptandı. Kortikal sessiz süre zamanı ise ALS hastalarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olarak saptandı. TMS bulguları ALS de kortikal artmış uyarılabilirliği yansıtabilir. Keywords : Kortikal uyarılabilirlik,ALS,Transkraniyal manyetik uyarım,kortikal sessiz sure