Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Oküler Myastenia Gravis ve Alopesia Üniversalis
Nefati KIYLIOGLU1
1Adnan Menderes University, Medical Faculty, Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Aydin, Turkey Alopesi areata ve myastenia gravis iki oto immün hastalıktır ve nadiren birbirleriyle ilişkilidir. 47 yaşındaki erkek olguya yeni olarak myastenia gravis tanısı konmuş iken, hastanın 15 yıl önce başlayan alopesia üniversalis tanısı da bulunmaktadır. Orbikülaris oküli kasındaki normal dekremental yanıt, tek lif EMG incelemesindeki artmış jitter değeri, normal anti-asetil kolin reseptor antikor seviyesi ve normal toraks BT bulguları oküler myastenia gravis ile uyumludur. Pridostigmin 60 mg 4x1 and metilprednizolon 16 mg 1x1 reçete edilmiş ve semptomlarda düzelme gözlenmiştir. Birinci ayın sonunda, kaşlar ve saçlarda iyileşme olduğu bildirilmiş ve bakı sırasında yeniden çıktığı gözlenmiştir. Alopesia areata myastenia gravis ile ilişkili timomada non-motor semptom olarak tanımlanmıştır ve genellikle de myastenia gravis sonrasında başlar. Alopesia areata'dan farklı olarak, bu olguda gözlenen alopesia universalis timoma ile ilişkili değildir ve myastenia gravisten çok uzun zaman önce başlamıştır. Oküler myastenia gravis için kullanılan immünsüpresif tedavi (kortikosteroid) bu vakada alopesia üniversalis için de fayda sağlamıştır. Keywords : Oküler myastenia gravis, alopesia üniversalis, alopesia, timoma, anti-asetilkolin reseptör antikoru, tedavi