Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Leriche Sendromlu Bir Olguda Vasküler Greft Oklüzyonu Sonucu Akut Paraparezi Şeklinde Prezente Olan bilateral İskemik Lumbosakral Pleksopati
Seyma CİFTCİ 1,Aysen Suzen EKİNCİ 1,Aycin Yıldız TABAKOGLU 1,Fikret BADEMKIRAN 1
1Ege University Faculty of Medicine, Neurology Department, Izmir, Turkey Periferik sinirlerin akut iskemisi, genellikle ana proksimal arterin ya da distal arterlerin oklüzyonu sonucu gelişir. Bu nöropatilerin nadir görülmesi, periferik sinirlerin iskemiye dirençli olması ile açıklanabilir. Leriche sendromu, aortailiak oklüzyon sonucu gelişen bir hastalıktır ve iskemik nöropati, spinal kord iskemisi gibi nörolojik komplikasyonlara neden olabilir. Biz bu yazıda, 55 yaşında Leriche sendromu tanısı nedeniyle aksillofemoral greft uygulanan ve greft oklüzyonu sonucu akut parapareziyle prezente olan bilateral lumbosakral pleksopatili bir olgu sunmaktayız. Keywords : İskemi, lumbosakral pleksopati, Leriche sendromu