Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Güneydoğu Nijerya'daki Enugu'da Ortaokul Çocuklarında Primer Başağrısı: Prevalans, Patern ve Diğer Karakteristikler
Haydeh HAGHIGHIZAD1,Atefeh TOUHIDI 1,Ali POURMOTABBED 1,Farshad MORADPOUR 1,Seyed Ershad NEDAEI 1,Tayebeh POURMOTABBED 2, 1
1Department of Physiology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran, Islamic Republic of
2University of Tennessee Health Science Center, Molecular Sciences, Memphis, USA
Giriş: Primer başağrıları, günlük yaşam aktivitelerini önemli düzeyde etkileyerek hastalarda artan düzeyde direkt ve indirekt yüke neden olurlar. Bu durum Afrika"lıların henüz tahminen %5,6"sını etkileyen ve büyüyen bir halk sağlığı problemidir; genç Nijerya"lılar arasında ölçümü ve kapsamı az tanınmakta ve yetersiz tedavi edilmektedir.

Yöntem: Bu çalışma Güneydoğu Nijerya"daki Enugu"da yapılan kesitsel bir anketten temel almaktadır. Başağrısı sıklığı ve ağrı şiddeti, MIDAS anketinin a ve b soruları ile incelenmiştir. Tetikleyen faktörler, kullanılan ilaçlar, tıbbi konsültasyonlar, ve akademik kısıtlılık da araştırılmıştır.

Bulgular: Toplam 218 öğrenci ile görüşülmüştür. Primer başağrısının yaşam boyu prevalansı %74,3"dür. Bununla bağlantılı olarak migren ve gerilim tipi başağrısı prevalansı sırasıyla %7,8 ve %32, 6"dır. Migrenden farklı olarak gerilim tipi başağrısı kadınlarda anlamlı oranda fazladır. Başağrıları çoğunlukla 1-5 gün (bütün başağrılarının %24,7"si, migrenlerin %11,6"sı ve gerilim tipi başağrılarının %35,2"si) sürmektedir ve kadın ve erkeklerde benzerdir. Başağrısı ataklarından endişe duyan ve duymayan öğrencilerin oranları benzerdir, bütün primer başağrılarının %22,2"sini, doktora başvuranların %16"sını ve akademik performansı sıklıkla etkilenenlerin %26,5"ini içermektedir. Akademik performansında sınırlanma yaşayanlar anlamlı şekilde daha çok tıbbi konsültasyona başvuran ve atakları için endişelenen öğrenciler içinde yer almaktadır.

Sonuç: Primer başağrıları Güneydoğu Nijerya"daki Enugu"da ortaokul çocukları arasında sıktır. Çoğu başğrısı 1-5 gün sürmektedir, sıklıkla hastanın akademik aktivitelerini sınırlamaktadır ve hastalar için endişe kaynağı olmaktadır. Keywords : Nöbet; Pentylenetetrazole; Kısıtlama; Stres; Curcumin