Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Enugu Güney Doğu Nijerya'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Primer Başağrısı: Prevalans, Patern ve Diğer Özellikler
Birinus Ezeala-ADIKAIBE 1,Chinwe ONYEKONWU 1,Uchenna IJOMA 1,Oluchi EKENZE1,Titus OKPARA 1,Hughes OKAFOR 1,Chika NDUBUISI 1,Casmir ORJIOKE 1,Ikenna ONWUEKWE 1,Obinna ONODUGO 1,Praise EZEALA-ADIKAIBE 1
1University of Nigeria Nsukka , Medicine, Enugu, Nigeria Giriş: Birincil baş ağrılarının ağrıyı çeken kişilerin günlük aktivitelerine belirgin etkisi vardır; doğrudan ve dolaylı olarak ağrıyı çeken kişilerde tıbbi yükün artmasına yol açmaktadır. Afrika genelinde %5.6"lık görülme oranıyla büyüyen bir halk sağlık sorunu olmasının yanında, genç Nijeryalılar arasında bu hastalığın kapsamı ve ölçeği hafife alınmış, yeteri kadar değerlendirilmemiş ve tedavi edilmemiştir.

Yöntem: Bu, Güney Doğu Nijerya Enugu"da yapılan ankete dayalı kesitsel bir çalışmadır. Baş ağrısı sıklığı ve ağrı yoğunluğu, ve MIDAS anketinin (a) ve (b) soruları ile elde edildi. Tetikleyen faktörler, kullanılan ilaçlar, tıbbi danışma ve akademik kısıtlılıklar ayrıca değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 218 öğrenci ile görüşüldü. Birincil başağrılarının hayat boyu prevalansı % 74.3 idi. Benzer migren ve gerilim tipi başağrısı prevalansı sırasıyla % 7.8 ve % 32.6 idi. Migrendekinin aksine, gerilim tipi baş ağrısı kadınlarda anlamlı olarak daha yüksekti. Çoğu baş ağrısı erkek ve kadınlarda benzer şekilde 1-5 gün arasında sürdü (tüm birincil baş ağrıları % 24.7, migren % 11.8 ve gerilim tipi başağrısı % 35.2). Baş ağrısı atakları hakkında endişelenen öğrencilerinin oranı endişelenmeyenlerle karşılaştırıldığında: tüm birincil baş ağrıları arasında % 22.2, hekime danışanlar arasında % 16 ve akademik performansı etkilenenler arasında % 26.5 idi. Akademik performanstaki kısıtlılıklar tıbbi konsültasyon alan ve baş ağrıları hakkında endişelenen öğrenciler arasında anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Birincil baş ağrısı, Güney Doğu Nijerya Enugu'da ortaokul öğrencileri arasında sık görülmektedir. Baş ağrılarının çoğ 1-5 gün arasında sürer, sıklıkla etkilenen kişilerde akademik aktiviteleri kısıtlar ve etkilenen kişilere endişe verir Keywords : Migren, gerilim tipi baş ağrısı, yük, öğrenciler, Nijeryalılar