Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 1
Epilepside Brivaracetam Ek Tedavisi : Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kanıta Dayalı Metaanaliz ve Metaregresyon
Anil DASARI 1,Dipika BANSAL 1,Kapil GUDALA 1
1National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Pharmacy Practice, Punjab, India Amaç: İlaca dirençli epilepsi hastalarında brivaracetam"ın (BRV) ek tedavi olarak etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek.

Yöntem: BRV"nin ilaca dirençli epilepsi hastalarının tedavisinde etkinliğinin araştırılması için PubMed, Cochrane Kütüphanesi ve klinik çalışmalarla ilgili diğer bilgi bankalarından geniş kapsamlı literatür araştırılması yapıldı.

Bulgular: Plaseboyla kıyaslandığında havuzlanmış risk farkı BRV lehine olup nöbet sıklığında % 50"den fazla azalma için % 13, tam nöbetsizlik için ise % 3 idi. Çalışmadan yan etkilere bağlı çekilen ve yan etki deneyimleyen hastaların oranı BRV ile kıyaslandığında plasebo lehine olup havuzlanmış risk farkı çalışmadan çekilen hastalar için sırasıyla % 3, % 1 ve % 5 idi. Meta regresyon analizi dozla ilgili anlamlı lineer ilişki göstermezken, tedavi süresiyle ilgili anlamlı lineer ilişki göstermiştir.

Sonuç: Metaanaliz ilaca dirençli epilepsi hastalarında BRV"nin ek tedavide etkinliğini destekleyen kanıtlar sağlamaktadır. Ancak, sonuçlar çalışmaların kısa süreli olması , örneklem büyüklüğünün küçük olması, heterojen olması ve BRV"nin uzun dönemli etkinliği ile ilgili hiçbir kanıt sağlamaması nedeniyle genellenemez. Keywords : Brivaracetam; Epilepsi; Metaanaliz; Metaregresyon