Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Sistemik Tümörlerin Serebral Menenjiom İçine Metastazı: Alanyazın Taraması ve Olgu Sunumu
Ali AKAY1,Mete RUKSEN1,Riza CETINGOZ 2,Sertac ISLEKEL 1
1Kent Hospital, Department of Neurosurgery, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, , İzmir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.8236.15 Tümörden tümöre metastaz, (TTM), primer bir neoplazinin aynı hastada görülen diğer bir neoplaziye metastazıdır. Menenjiyomlar, malign metastazlara en sık ev sahipliği yapan intrakranial tümör olarak rapor edilirken, meme ve akciğer karsinomları ise en sık görülen sistemik donör tümörleri olarak bildirilmektedir. İlgili literatürde, menenjiomlara ait bazı özelliklerin metastaz için uygun ortam oluşturduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, tümörün tümöre metastazına önemli katkıda bulunduğu düşünülen immünolojik ve hormonal etkenler gibi bazı etkenler araştırma gereksinimi yaratmaktadır. Perfüzyon MRI (p-MRI) ve proton spektroskopik MRI ( proton s-MRI) gibi nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri tümörün tümöre metastazının ayırdedilmesinde etkin olabilir. Bu çalışmanın olgusu, primer meme karsinomunun iki intrakranial menenjiyom içine metastazı, güncel bildirilmiş olgu listesi ile sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Keywords : Tümörden tümöre, Metastaz, Menenjiom, Meme karsinomu