Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Adavra Beyin Damarları Üç Boyutlu Yapısının görüntülenmesi Kafa Çalışması: Beyin Damar Üç Boyutlu Yapısı
Mevci OZDEMIR1,Ayhan COMERT 2,Veli CITISLI 1,Gokmen KAHILOGULLARI3,Ibrahim TEKDEMIR 2,Feridun ACAR 1, Nihat EGEMEN 3
1Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Denizli, Turkey
2Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Ankara, Turkey
3Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey
DOI : 10.24165/jns.6127.13 Amaç: Bu çalışmanın amacı beyin arterlerinin üç boyutlu yapısını koruyarak korozyon tekniği kullanarak ortaya çıkarmak. Korozyon yöntemi daha önce koroner ve testiküler arterleri göstermede kullanılmış olmasına rağmen beyin arterlerini göstermede ilk defa kullanılmıştır.

Metod: Taze insan beyni her iki internal karotid ve baziller arterlerinden kanülize edilerek irrige edildi. Ardından renklendirilmiş polyester ile dolduruldu. Korozyon işlemi için dilüe sülfirik asit ile dolu kabın içinde bekledikten sonra su ile geride kalan küçük atıklar dikkatlice temizlendi. Bu şekilde beynin üç boyutlu yapısı ortaya çıkarıldı.

Sonuçlar: Enjeksiyon-korozyon yöntemi en derin yerleşimdeki vasküler yapıları dahi üç boyutlu yapısı ile ortaya çıkarabilen yeni bir ekspozisyon yöntemidir.

Tartışma: Vasküler yapılar normalde kadaverik diseksiyon yöntemi ile ortaya çıkarılmaktadır. Bu şekilde yapılan diseksiyonlarda vasküler yapıların orjinleri hakkında bilgi edinilebilirken anatomic pozisyonları ve projeksiyonları hakkında bilgi edinebilmek mümkün olmamaktadır. Enjeksiyon-korozyon yöntemi vasküler yapıları kraniumdaki normal duruş pozisyonlarında, en ufak bir dal dahi zarar görmeden, en ince ayrıntısına kadar üç boyutlu olarak ortaya çıkarabilmemizi sağlamıştır. Serebral arteryel yapıların projeksiyonları da korunarak bu şekilde ortaya çıkarılabilmesinin nöroşirürji eğitimine ve bundan sonraki vasküler çalışmalara çok önemli katkıları olacağına inanmaktayız. Keywords : Anevrizma, kadavra, nöroanatomi, cerrahi planlama