Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Venous Infarction Following Deep Brain Stimulation of The Subthalamic Nucleus
Akın AKAKIN 1,Baran YILMAZ 1,Murat Şakir EKŞI 2,Nazire AFŞAR 3,Türker KILIÇ 1
1Bahçeşehir University Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2University of California at San Francisco, Department of Orthopedic Surgery-Spine Center, California, USA
3Bahçeşehir University Medical Faculty, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
DOI : 10.24165/jns.7819.14 Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik ve haraket bozukluğu olgularında derin beyin stimülasyonu kullanımı giderek popüler bir yöntem olmaktadır. Yöntemin kullanım yaygınlığı arttıkça, komplikasyonları daha iyi anlaşılır hale geldi. Ameliyat sonrası venöz enfarkt oluşumu bu komplikasyonlardan biridir. Bu olgu sunumunda, ilerlemiş Parkinson hastalığı olan bir olguda, subtalamik çekirdek derin beyin stimülasyonu sonrası gelişen venöz enfarkt olgusu sunuldu. Konzervatif tedavi sonrası olgunun klinik bulgu ve semptomları düzeldi. Derin beyin stimülasyonu ile ilgilenen klinisyenlerin bu komplikasyona erken tanı koyup, onu tedavi etmeleri, istenmeyen sonuçların önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Keywords : Derin beyin stimülasyonu, mikroelektrot kayıtlama, venöz enfarkt