Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Glial Tümörü Taklit Eden İzole Soliter Nörosistiserkoz
Ismail Ertan SEVİN 1,Ceren KIZMAZOĞLU 1,Gönül GÜVENÇ 1,Murat ERMETE 2,Nurullah YÜCEER 1
1Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital , Neurosurgery, Izmir, Turkey
2Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital , Pathology, Izmir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.8810.15 Nörosistiserkoz tüm dünyada en sık görülen santral sinir sistemi parazitozudur. Taenia solium yumurtaları enfeksiyonun nedenidir. Ancak tek beyin lezyonu çok nadir rapor edilmiştir. Birçok farklı beyin lezyonu ile karışabileceğinden nörosistiserkoz'un ayırıcı tanısı çok önemlidir. Biz glial tümöre benzeyen tek bir lezyon olarak görülen bir nörosistiserkoz olgusunu bildirmekteyiz. 44 yaşında kadın hasta nöbet ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemesinde artmış periferik gadalonyum tutulum ve sağ paryetal lob içinde perifokal ödemle çevrili 7-8 mm'lik tek kistik lezyon saptandı. Sağ paryetal kraniotomi aracılığıyla lezyon çıkarıldı. Histolojik bulgular sistoserkoz tanısını doğruladı. Nörosistiserkoz izole beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Keywords : Nörosistiserkoz, glial tümör, tek lezyon, taenia solium