Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Pratikte Gözardı Edilen Bir Tanı: Kanser Hastalarında Wernicke Ensefalopatisi
Miraç Ayşen ÜNSAL 1,Dilaver KAYA 2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji AD, İstanbul, Turkey
2Acıbadem Üniversitesi, Nöroloji AD, Istanbul, Turkey
DOI : 10.24165/jns.9541.16 Kanser hastalarında şuurda bozulma oldukça sık görülür. Bu durumun en sık sebepleri enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, organ hasarları, ilaçlar, deliryum ve santral sinir sistemine metastazlardır. Wernicke Ensefalopatisi (WE) tanısı bu özel hasta grubunda alkolik olmayan diğer vakalarda olduğu hemen akla gelmez. Bu yazının amacı WE ve kanser birlikteliğine dikkati çekmek ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin (MRG) bu kompleks hastalıktaki önemini vurgulamaktır. Biz şuurda bozulma nedeniyle kliniğimize danışılmış 2 hastayı sunduk. Hastalara ayırıcı tanılara yaklaşım açısından beyin MRG yapıldığında, simetrik orta hat lezyonları WE tanısını şüphelendirdi. Hastalardan birinin MRG'sinde alkolik olmayan WE vakalarında görülen şekilde kortikal ve serebellar lezyonlar da mevcuttu. Tiamin tedavisi sonrasında 4-8 hafta içerisinde, her iki hasta klinik ve radyolojik olarak düzelme gösterdi. Şuur bulanıklığı ile başvuran kanser hastalarında WE tanısı akılda tutulmalıdır. Geriye dönüşsüz sekelleri önlemek amacıyla tiamin tedavisi ivedilikle başlanmalıdır. İyi tanınan radyolojik görünümler alkolik olmayan hastalarda da erken tanı ve efektif tedavinin önünü açacaktır. Keywords : Wernicke ensefalopatisi, tiamin eksikliği, kanser hastalarında Wernicke ensefalopatisi