Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 2
Baş Banyosu: Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında Özel Bir Tetikleyici
Murat GÖNEN,Emrah AYTAÇ,Bülent MÜNGEN
1University of Fırat, Faculty of Medicine, Neurology Department, Elazig, Turkey DOI : 10.24165/jns.10091.17 Amaç: Baş banyosu son zamanlarda migren baş ağrılı hastalarda ağrının tetikleyicisi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada migren hastalarında baş banyosu ile tetiklenen baş ağrısı özelliklerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve metod: Baş ağrısı ünitesine kayıtlı 990 migrenli hastanın tıbbi kayıtlarının incelenmesi ile baş banyosu sonrası baş ağrısı gelişen hastalar ve baş ağrısı özellikleri kontrol ziyaretine çağırılarak kapsamlı olarak değerlendirildi.

Sonuç: 990 migren hastasının 36'sında (% 3.6) baş banyosu ile tetiklenen auralı ya da aurasız migren baş ağrıları ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, 14(% 1.4) migren hastasında baş banyosu ile tetiklenen bilateral lokalizasyonu olan, migren baş ağrılarından daha kısa ve daha az şiddetli olan otonomik semptomların eşlik etmediği ve çoğu vakada kendiliğinden azalan migren dışı baş ağrılarının bulunduğu saptanmıştır. Bu baş ağrılarının banyo sonrası saç kurutma ile önlenebildiği görülmüştür. Bu vakalarda gelişen migren dışı baş ağrıları, epizodik gerilim tipi baş ağrısı için tanı ölçütlerini karşılamıştır.

Sonuç: Migren hastalarında, interiktal dönemde görülen interiktal duyarlılaşma (migren baş ağrıları arasında), migren başlangıcına ve gerilim tipi baş ağrısına yatkınlık oluşturabilir. Baş banyosu ile bazı vakalarda migren baş ağrısı, bazı vakalarda gerilim baş ağrılarının başlaması bu ağrılarda benzer mekanizmalar olduğunu düşündürmüştür. Keywords : Migren, baş banyosu, gerilim tip baş ağrısı, tetikleyici