Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Soliter AB Stentleri İle Anevrizmanın Stentin Eşlik Ettiği Kolillenmesini İzleyen Koil Migrasyonu: Bir Olgu Sunumu
Kim SANGHYEON 1,Kang MYONGJIN1, Choi Jae-HYUNG2
1Regional Cardio-Cerebrovascular Diseases Center, Dong-A University Hospital, Radiology, Busan, Korea, Republic Of
2Regional Cardio-Cerebrovascular Diseases Center, Dong-A University Hospital, Neurosurgery, Busan, Korea, Republic Of
DOI : 10.24165/jns.7801.14 Endvasküler tedavi serebral anevrizmalarin tedavisinde güvenli ve etkili bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu stentler koil hernisyonu riskinin azalmasına destek sağlar. Ancak stentle desteklenen embolizasyonun anevrizma tekrarı, stent migrasyonu, stent içi stenoz ve hemorajik ve tromboembolik olaylar gibi komplikasyonları vardır. Burada distal orta serebral artere (MCA) stentle desteklenen koil embolizasyonunu izleyen koil migrasyonu olgusu bildirmekteyiz. İzleyen 1 aylık perfüzyon sonrasında manyetik rezonans görüntülemede MCA alanında hipoperfüzyon dikkat çekmemiştir. Keywords : Stent; coil migration; wide-necked aneurysm; intracranial aneurysm