Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Mikroskopik Diskektomiden Önce Alınan Disk Miktarının Tahmin Eden Denklemin Formulasyonu ve Validasyonu
Seong Yup JEONG1,Do Yeon KIM1,Kwang Hun LEE1,Kwang Bok LEE1
1Department of Orthopaedic Surgery, Chonbuk National University Medical School, Research Institute of Clinical Medicine of Chonbuk National University-Biomedical Research Institute of Chonbuk National University Hospital, Jeonju, Korea DOI : 10.24165/jns.8853.15 Amaç: Mikroskopik diskektomi sırasında minimal laminotomi sonucu oluşan kısıtlı mikroskopik alan nedeniyle rüptüre olmuş disk yukarı ya da sağa kaydıysa ne kadar diskin kalıntısının kaldığını bilmek zor olabilir. Bu çalışmanın amacı cerrahiden önce ne büyüklükte herniye disk kaldığını tahmin edebilen primer lineer denklemi formüle ve valide etmektir.

Yöntem: Çalışmaya mayis 2010 ve aralik 2012 tarihleri arasında izlenen ekstrüde, rüptüre ya da migrate olmuş diske bağlı radikulopatisi olan 60 hasta (35 kadin ve 25 erkek) dahil edilmiştir. Herniye olmus disklerin hacimleri MRG ve resim analizi iletişim sistemi kullanılarak belirlenmiştir. Herniye olmuş disklerin cerrahi olarak alınan parçaları operasyon salonunda elektronik bir skala kullanılarak tartılmıştır. Ağırlıklara (Y aksisi) ve hacimlere (X aksisi) bakılarak dağılım grafiği hazırlanmıştır. Regresyon analiz modeli kullanılarak primer lineer denkem hesaplanmıştır. 30 hastada (22 erkek, 8 kadin) istatistik validasyon için Wilcoxon matched pairs sign rank testi ile prospektif bir çalışma yürütülmüştür.

Sonuçlar: Primer lineer equasyon Y=1.220X `tir (Y= alınan diskin tahmin edilen ağırlığı ve X= MRG´de ölçülen herniye diskin hacmi). Alınan diskin tahmini ağırlığı MRG"de herniye olmuş diskin ölçülen hacmiye yakın korelasyon göstermektedir (R2=0.818). Bu denklemin validasyonu mükemmeldir.

Sonuç: Primer lineer denklem cerrahiden önce alınan diskin miktarini tahmin edebilir. Keywords : Mikroskopik diskektomu, MRG, validasyon, denklem