Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Vertebra Kompresyon Fraktürlerinde Vertebroplasti 49 Olgu ile Tek Merkez Çalışması
Faruk ALTINEL1,Gozde Ozcan SOYLEV2,Bahattin TUNCALI3,Mehmet Nur ALTINORS4
1Baskent University, Zübeyde Hanim Teaching and Medical Research Center, Department of Neurosurgery, Izmir, Turkey
2Baskent University, Zübeyde Hanim Teaching and Medical Research Center, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Izmir, Turkey
3Baskent University, Zübeyde Hanim Teaching and Medical Research Center, Department of Anesthesiology, Izmir, Turkey
4Baskent University, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey
DOI : 10.24165/jns.9873.16 Amaç: Vertebra kompresyon fraktürlerinin (VKF) tedavi seçenekleri arasında perkutan yolla vertebroplasti (PVP) tercih edilen bir yöntemdir. Bu çalışmada VKF"si olan 49 hastada PVP"nin etkinliği ve komplikasyonları araştırıldı.

Gereç ve yöntem: Hastanemize 2012-2015 tarihleri arasında osteoporoz ve travmaya ikincil kompresyon fraktürleri gibi bening, osteolitik kemik tümörleri, farklı metastazlar, lösemi gibi malign nedenlerle başvuran 49 hasta, PVP ile tedavi edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif değerlendirmesinde bel ve bacak ağrısı için visual analog skala (VAS), kırık morfolojisi için preoperatif rutin ayakta lumbal vertebra grafileri, lumbal magnetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri, segmental kifotik açı ve vertebra korpusunun kompresyon oranı, enjekte edilen polimetil metakrilat (PMMA) sement volumü ve yayılımı kayıt altına alındı.

Sonuç: Preoperatif ve postoperatif VAS skorları 8.60±0.90 ve 1.13±1.10 (p<0.01) Ortalama kompresyon oranı 24.72±13.99, ortalama restorasyon yüksekliği oranı ise 3.47±5.36, kifoz açısı ortalaması ise 7.35±6.81 idi. Preoperatif ve postoperatif vertebra yükseklik ortalaması ise 1.83±0.39 ve 1.88±0.36 p<0.01 idi. Bu çalışmada VKF olan hastalarda, preoperatif ağrı, postoperatif erken ve geç dönemlerde belirgin olarak azaldı. PVP sonrası kırık vertebra yükseklik ortalamasında hafif artış saptandı. Keywords : Kompresyon fraktürü, osteoporoz, vertebra, vertebroplasti