Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Gabapentini Kötüye Kullanan ile Tedavi Amaçlı Kullanan Mahkumlar Arasındaki Sosyo Demografik ve Klinik Değişkenlerin Karşılaştırılması
Faruk CİCEKCİ1,Dincer YUKSEKKAVAS2,Adem AYDIN3,Adnan KARAİBRAHİMOGLU4,Ali Ulvi UCA5
1Selçuk University, Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimasion, Konya, Turkey
2Konya E Type Prison, Department of Medicine, Konya, Turkey
3Necmettin Erbakan University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Konya, Turkey
4Necmettin Erbakan University, Medical Faculty, Department of Medical Education and Informatics, Konya, Turkey
5Necmettin Erbakan University, Medical Faculty, Department of Nerology, Konya, Turkey
DOI : 10.24165/jns.10014.17 Amaç: Gabapentini tedavi amaçlı-endikasyonlu kullanan mahkumlar ile kötüye kullanan mahkumlar arasındaki sosyodemoğrafik ve klinik verileri karşılaştırmak.

Metod: Bu çalışmaya Haziran 2012-Aralık 2014 yılları arasında Konya E Tipi Cezaevinde kalan, cezaevi polikliniğine başvuran ve ağrı polikiliniğimize sevkedilen gabapentin kullananlar mahkumlar dahil edildi. Gabapentini mevcut şikayetlerinden dolayı endikasyonsuz kullananlar (Grup 1), hastalığa bağlı olarak endikasyonlu kullananlar (Grup 2) DSM IV-TR `ye göre madde bağımlılığı, madde kötüye kullanımı ve gabapentin kötüye kullanımı yönünden araştırıldı.

Bulgular: Endikasyonsuz gabapentin kullanan mahkumların (Grup 1) tamamına yakını (n:21) gabapentini kas ağrıları, nöropatik ağrı, uyku bozukluğu, anksiyete belirtileri, terleme, titreme ve bulantı-kusma için kullandığını belirtirken, endikasyonlu olarak gabapentini kullanan mahkumlar (Grup 2) daha çok mevcut hastalıklarının belirtilerini baskılamak için (diyabetik nöropati, ve epilepsi) kullandıkları tespit edilmiştir. Endikasyonsuz kullanan grubun birinci derece yakınlarında alkol/madde kullanımının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.001). Grup 1 için madde bağımlılığı (n=10) ve madde kötüye kullanımı (n=13) anlamlı olarak Grup 2´den yüksek bulunmuştur (P<0.001).

Sonuç: DSM IV-TR`ye göre madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanımı tanısı alan mahkumların cezaevine girdikten sonra özellikle opioid çekilme belirtilerini engellemek için gabapentin kullandıkları ve gabapentin kötüye kullanımı tanımına uydukları görülmüştür. Keywords : Gabapentin, madde kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, mahkumlar