Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Beyin Hemisfer Stimülasyonunun Etkisi ve Motor Beceri Programlamada Özelleşme: Bir Transkraniyel Direk Akım Stimülasyonu Çalışması
Mostafa TEYMURI KHERAVI1,Alireza SABERI KAKHKI1,Hamidreza TAHERI1,Ali GHANAEI CHAMANABAD2,Mohammad DARAINY3
1Ferdowsi University of Mashhad, physical education and sport science, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, Islamic Republic Of
2Ferdowsi University of Mashhad, Psychology, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, Islamic Republic Of
3McGill University, Psychology, Montreal, Quebec, Canada
DOI : 10.24165/jns.10226.17 Amaç: Çalışmalarda sol hemisfer özelleşmesinin öğrenilmiş hareketlerin temsili ve motor öğrenme için sağ hemisfere göre daha büyük olduğu gösterilmiştir. Ancak motor programlamaya yönelik ayrı bir özelleşme olup olmadığı açık değildir. Bu çalışmada sağ ve sol hemisfer üzerindeki primer motor kortekse (M1) transkraniyel direk stimulasyonun (tDCS) etkisinin karşılaştırılması araştırılmıştır.

Yöntem: Katılımcılar (n= 53) üç gün periyodunda özel motor paternleri çalışmış, sol M1 ve sağ M1 grupları sırasıyla sol ve sağ M1´e eş zamanlı stimulasyon almıştır. Kök ortalamasının karesi (RMS) hatası, hareket zamanı, RMS hatası/hareket zamanı oranı ve becerilerden elde edilen veriler tekrarlayan ANOVA ölçümleri ile analiz edilmiştir.

Sonuçlar: Sonuçlar tüm gruplarda zaman içerisinde test öncesi duruma göre RMS hatasında anlamlı düşüklük saptandığını (p<0.05), sol M1 grubunda retansiyon döneminde diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşük RMS hatası elde edildiğini (p<0.05) göstermiştir. Ayrıca sonuçlar beceri faktoründe ilerleme oranının sol M1 grubunda sag M1 grubu ve kontrol grubuna gore daha büyük olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Sol hemisfer motor programlamada olasılıkla daha özelleşmiştir ve bu lateralitenin motor-konsolidasyon mekanizmasI dolayısıyla olduğu düşünülmektedir. Keywords : Transkraniyel direk akım stimülasyonu, primer motor korteks, motor programlama, hemisferik özelleşme