Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
Jitter Measurement using a Concentric Needle in 133 Patients with Myasthenia Gravis: A Retrospective Analysis
Nermin Görkem ŞİRİN1,Elif Kocasoy ORHAN2,Hacer DURMUŞ2,Piraye OFLAZER2,Yeşim PARMAN2,Ali Emre ÖGE2,Feza DEYMEER2,Mehmet Barış BASLO2
1Istanbul University, Department of Neuroscience, Institute of Experimental Medicine.
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology
DOI : 10.24165/jns.10168.17 Amaclar: Tek lif EMG miyastenia gravis (MG)"li hastaların tanısında kullanılmaktadır, repetitif sinir stimulasyonuna kıyasla daha ay spesifik olmasına ragmen daha duyarlıdir. Gectiğimiz iki dekad boyunca konsantrik igne elektodlari (CN) jitter hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu retrospektif çalışmada, MG hastalarında CN-jitterin duyarlılığını ortaya koymayı hedefledik.

Yontem: Noromüsküler klinigimizde izlenen MG tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. Klinik bulgular ve CN-jitter analizleri retrospektif olarak analiz edildi.

Sonuçlar: Nöromüskuler kliniğimize başvuran MG tanılı 401 hastanın arasında 155"i elektrofizyolojik olarak incelendi. Aralarında 136 hastaya CN jitter analizi yapıldı. Hastaların % 84"ünün yüksek jitteri vardı. CN jitter duyarlılığı bir kas çalışıldiğinda % 80 bulundu, iki kas çalışıldığında ise duyarlılık % 90"a yükseldi. Okuler MG"de (OMG) ve jeneralize MG"de (GMG) CN-jitter in duyarlılığı sırasıyla % 81 ve % 86 idi. Musk ?AB pozitif hastaların CN-jitter pozitivitesi en yüksekti (% 92), bunu AchR-ab pozitif (% 86) ve seronegatif (% 75) hastalar izliyordu. GMG"li 26 hastanın 25"inde ekstensör digitorum kommunis kasında pozitif CN-jitteri bulundu.

Sonuçlar: CN-jitteri MG"li hastalarda duyarlı bir yöntemdir. Duyarlılık iki kas çalışıldığında artmaktadır. Keywords : Jitter, konsantrik iğne elektrodu, miyastenia gravis, tek lif elektromiyografi