Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 3
REM Uykusundaki Horizontal Hızlı Göz Hareketlerinin Hemisferik Asimetri İle İlişkisi
Ali Ulvi UCA1,Bülent Oğuz GENÇ1,Süleyman İLHAN 1
1Department of Neurology, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey DOI : 10.24165/jns.5849.13 Amaç: İnsanlarda REM uykusunda oluşan hızlı göz hareketlerinin (HGH) fonksiyonel önemi ve orijini tam anlaşılamamıştır. HGH'nin, REM uykusunda rüya görme ve merkezi sinir sistemi aktivasyonuyla eşzamanlı görülmesi ilginçtir. Bu çalışma; REM uykusunda oluşan horizontal hızlı göz hareketlerinin (HHGH) yöneliş-amplitüt-açısal değerlerini ölçmeyi, yaşla ilişkilerini, hızlı göz hareketlerinin temelindeki anatomik, fizyolojik mekanizmaları açıklamayı ve hemisferik asimetri kavramına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Yaşları 19-70 arasında değişen 25 denek bir gecelik spontan uyku esnasında standart prosedürler uygulanarak kayıtlandı. Bir gecelik REM periyodunda sağa ve sola HHGH dağılım analizi, HHGH açısal değerleri ve HHGH amplitüt ortalamaları karşılaştırıldı.

Bulgular: Yapılan istatistiki değerlendirmeyle hemisferik bir asimetriyi gösterecek anlamlı bir sonuç elde edilmedi.

Sonuç: REM uykusu, HGH ve rüya için dominant bir hemisfer göstermek mümkün gözükmemektedir. Çalışmaların bir kısmı sağ hemisfer bir kısmı sol hemisfer üstünlüğünü ortaya koymaya çalışırken diğer kısım ki (bizim çalışmamızda bunu desteklemekte) iki hemisferin koordineli çalıştığını savunmaktadır. Keywords : REM uykusu, horizontal hızlı göz hareketleri, hemisferik asimetri