Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Kombine Santral Ve Periferik Sinir Sistemi Demiyelinizasyonu: Bir Olgu Bidirimi
İlay Hilal KILIÇ1,Can Emre ERDOĞAN1,İsa AYDIN1,Figen GÖKÇAY1,Ayşe Nur YÜCEYAR1
1Department of Neurology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey DOI : 10.24165/jns.10192.17 Kombine santral ve periferik sinir sistemi demiyelinizasyonu (CCPD), oldukça yeni bir kavramdır ve bu konudaki bilgilerimiz az sayıdaki olgu serileri ve olgu bildirilerine dayanmaktadır. Amacımız hem kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) hem de multipl skleroz (MS) bulguları olan bir olgunun yönetimindeki deneyimlerimizle literature katkı sağlamaktır. 1 yıldır nöropatik şikayetleri olan 32 yaşında erkek hasta yeni gelişen optik nörit ve eşlik eden santral demiyelinizan lezyonlarla başvurdu. Kortikosteroid tedavisiyle klinik, elektrofizyolojik ve radyolojik yanıt sağlandı ve kesilmesiyle birlikte relaps gözlendi. İkinci eş zamanlı CCPD hecmesi intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavisine yeterli yanıt vermememekle birlikte intravenöz yüksek doz kortikosteroidden belirgin yarar gördü. Önceki çalışmalarda CCPD olgularının çoğunda ne IVIG ne de yüksek doz kortikosteroidlerle tatmin edici sonuçlar elde edilemediği bildirilmektedir. CCPD'nin MS ve CIDP'nin ötesinde, heterojen özelliklere sahip, ayrı bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Bu steroid bağımlı tabloya yönelik farkındalığın hastalığın patofizyolojisi ve tedavi stratejileri hakkındaki bilgilerimize katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Keywords : Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati; Multipl skleroz; Kombine santral ve periferik sinir sistemi demiyelinizayonu; Optik nörit