Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Psödoanevrizmanın EPsödoanevrizmanın Eşlik Ettiği Travmatik Karotikokavernöz Fistülün Endovasküler Tedavisi: Bir Olgu Sunumuşlik ettiği Travmatik Karotikokavernöz Fistülün Endovasküler Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ayca OZKUL1,Ali YILMAZ2,Dong Seong SHIN3,Bum-Tae KIM3
1Adnan Menderes University, Faculty of Medicine Neurology Department, Neurology, Aydin, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Neurosurgery, Aydin, Turkey
3Soonchunhyang University Bucheon Hospital , Neurosurgery, Seul, Korea, Republic Of
DOI : 10.24165/jns.9752.16 Amaç Psödoanevrizmanın eşlik ettiği karotikokavernöz fistül (CCF) hayatı tehlikesi olan ve acil tedavi gerektiren nadir bir durumdur. Biz burada intradural internal karotis arterden kaynaklı psödoanevrizmal intrakranial kanamanın eşlik ettiği travmatik CCF olgusunu sunmaktayız.

Olgu 29 yaşında erkek hastada araçlı trafik kazası sonrası travmatik intrakranial hemoraji gelişmiş. Serebral bilgisayarlı tomografide (CT) sol frontal ve temporal loblarda akut subdural hematom izlendi. Aynı zamanda sol inferior frontal lobtaintrakranial hemoraji ve prepontin, bazal sistern, bilateral slyvian ve interhemisferik fissürleri etkileyen diffüz subaraknoid kanama mevcuttu. Dekompresif kraniektomi hemen uygulandı. Kontrol CTde sol kavernöz sinüste simultan venöz dolumla birlikte sol inferior frontal lobta kontrast ekstravazasyonu görüldü. Serebral anjiografide sol internal karotid arterde CCF geliştiği izlendi ve CCF üzerinde psödoanevrizma saptandı. Fistülün koil embolizasyon ile oklüde edilmesi ve patolojik lezyonların stent ile kaplanması sonucunda fistül ve psödoanevrizma görünümünü kayboldu.

Sonuç Endovasküler stent destekli koil embolizasyonu, bu nadir ölümcül hastalık tedavisinde komplikasyonsuz başarıyla uygulanabilir. Keywords : Karotikokavernöz fistül, endovasküler tedavi, psödoanevrizma