Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Nöroelektrik Yanıtlara HIV'in Etkisi: AERP ve EDA
Onur BAYAZIT1,2,Sibel ATLI KOCAASLAN3,Murside BAŞOĞLU TUNCEL4,Almina KARAGULLE5,6,Deniz GOKENGIN7
1İstanbul Aydın University, Faculty of Medicine, Physiology & Biophysics Department, Istanbul, Turkey
2Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Physiology Department, Izmir, Turkey
3Izmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Biophysics Department, Izmir, Turkey
4Ege Yasam Hospital, Microbiology Department, Izmir, Turkey
5Medipol University, Humaties and Social Sciences Faculty, Psychology Department, Istanbul, Turkey
6Izmir Katip Celebi University, Social and Human Sciences Faculty, Psychology Department, Izmir, Turkey
7Ege University, Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department, Izmir, Turkey
DOI : 10.24165/jns.9860.16 Amaç Bu araştırmada HIV/AIDS hastalarının, işitsel uyaranlara karşı ortaya çıkan elektroensefalografi (EEG) yanıtlarının ve elektrodermal aktivitelerinin (EDA) sağlıklı bireylere göre farklılık göstereceği hipotezimizi test etmeyi amaçladık.

Yöntem Veriler ortalama 5 yıldır anti retroviral tedavi alan 20 AIDS hastasından ve bunlara yaş - cinsiyet olarak eşleştirilmiş 20 sağlıklı bireyden elde edildi. Katılımcılara 1000 Hz (hedef olmayan) ile 2000 Hz (hedef) frekansına sahip saf ses tonundan oluşan işitsel uyaranlar dinletildi. Taşınabilir biyopotansiyel anfi sistemi ile frontal EEG ve EDA kayıtlaması yapıldı.

Bulgular Frontal bölgede, hedef uyaranlara karşı alınan P1, N1, P2, N2 (p<0.001) yanıtlarında HIV grubu daha yüksek iken; P3 yanıtı kontrol grubunda daha yüksekti. Hedef uyaranlara karşı alınan tüm yanıtların latansları HIV grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede gecikmişti. HIV grubunda hedef uyaranlara karşı elde edilen P1, N2 ve P3 yanıtlarının genlikleri, hedef olmayan uyaranlara göre daha yüksek bulundu. N1 ve P2 yanıtları hedef olmayan uyaran için daha yüksek genlikliydi. Kontrol grubunda hedef uyaranlara karşı elde edilen P1, P2 ve P3 yanıtlarının genlikleri, hedef olmayan uyaranlara göre daha yüksekti. Kontrol grubunda N1 ve N2 yanıtları hedef olmayan uyaran için daha yüksek bulundu.

Sonuç Bu çalışmanın bulguları HIV"in hem periferal hem de merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini EEG ve EDA verileriyle göstermektedir. HIV ile enfekte hastalar ve kontrol grubu arasında bulunan nöroelektrik aktivite farklılıklarının altında virüsün ve antiretroviral ilaçların nöronlar üzerindeki direk veya dolaylı etkilerinden kaynaklandığı söylenebilir. İşitsel ERP ve eş zamanlı alınan EDA izlenmesi metodunun HIV hastalarında subklinik nöral bozulmaların belirlenmesine katkısı olabilir. Keywords : AERP, EDA, P1, N1, P2, N2, P3, HIV/AIDS