Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Ergenlerde Migren veya Gerilim Tipi Baş Ağrısı ile İlişkili Psikiyatrik Bozuklukların Yüksek Düzeyleri
Gülen GÜLER1,Meryem Özlem KÜTÜK2,Fevziye TOROS3,Aynur ÖZGE4,Bahar TAŞDELEN5
1Elazig Mental Health Hospital, Department of Child and Adolescant Psychiatry, Elazig, Turkey
2Baskent University Medical Faculty, Department of Child and Adolescant Psychiatry, Adana, Turkey
3Mersin University Medical Faculty, Department of Child and Adolescant Psychiatry, Mersin, Turkey
4Mersin University Medical Faculty, Department of Child and Adolescant Psychiatry, Mersin, Turkey
5Mersin University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Mersin, Turkey
DOI : 10.24165/jns.10112.17 Amaç: Bu çalışma, ruhsal bozukluklarla migren veya gerginlik tipi baş ağrısı arasındaki birlikteliğin, depresyon şiddeti ve kaygı belirtileri ile birlikte değerlendirilmesini amaçladı.

Metod: 140 ergenin başağrısı tipleri, başağrısı uzmanı tarafından yüzyüze görüşme ile International Classification of Headache Disorders, 3rd edition beta version (ICHD-3 beta) tanı kriterlerine göre konuldu. Katılımcıların ruhsal bozukluk tanıları DSM-IV tanı kriterlerine göre değerlendirildi. Hastalara sosyodemografik bilgi formu, Depresyon Ölçeği ve Çocuklar İçin Durumluluk- Süreklilik Kaygı Ölçeği uygulandı.

Bulgular: Migren ve gerginlik tipi baş ağrısı (TTH) gruplarında yüksek oranda ruhsal bozukluklar (% 82) görüldü. En sık görülen komorbid ruhsal bozukluk anksiyete bozukluğuydu. TTH hastalarında, atak sayısı istatistiksel olarak daha yüksekti. Migren hastalarında anksiyete bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eşlik ettiğinde zonklayıcı başağrısı sıklığında anlamlı artış görüldü. TTH hastalarında anksiyete bozukluğu birlikteliğinin ağrıların hareketlerle kötüleşme özelliğini artırdığı saptandı. Migren hastalarında baş ağrısı sıklığı ve şiddeti arasında oldukça zayıf bir korelasyon vardı. Benzer şekilde, TTH grubunda baş ağrısı prevelansı ile depresyon - kaygı puanları arasında zayıf bir ilişki vardı.

Sonuç: Bulgularımız ergenlerde migren veya TTH ile anksiyete ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Bu çalışma başağrısında olası ruhsal bozuklukları göz önünde bulundurmanın önemini vurgulamaktadır. Kronifikasyon hipotezine verilen önemin açıklığa kavuşturulması için multidisipliner ve prospektif klinik araştırmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Keywords : Başağrısı; Çocuk psikiyatri; Ergen; Psikopatoloji; Anksiyete; Depresyon