Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2017 , Vol 34 , Num 4
Dirençli Epilepside Vagal Sinir Uyarımı: Etkinliği, Yan etkileri, Prognozu
Hava Ozlem DEDE1,Nerses BEBEK1,Betül BAYKAN1,Ayşen GÖKYIĞIT1,Candan GÜRSES1
1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, neurology, Istanbul, Turkey DOI : 10.24165/jns.10193.17 Giriş: Vagal sinir uyarımı (VSU), cerrahi uygulanamayan ya da cerrahi ile iyi sonuç alınamamış olan ilaca dirençli epilepside (İDE) etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmada İDE hastalarında VSU sonrası etkinliği, yan etkileri ve prognozu belirlemeyi hedefledik.

Yöntem: Merkezimizde 2001- 2014 yılları arasında değerlendirilmiş İDE hastalarında VSU uygulanmış 17 (E/K: 12/5) erişkin hastayı değerlendirdik. Hastanın VSU uygulandığı sıradaki yaşı, VSU öncesi ve sonrası nöbet sıklığını, tedavi süresi ve etiyolojik özellikleri değerlendirdik.

Bulgular: İyi cevap oaranı %58.5 (10/17) idi. Ortalama VSU uygulama zamanı 17.4 yıldı. VSU öncesi ve sonrası nöbet sıklığı ortalaması 28.5/16.4 idi. On bir hastada (%64.7) epilepsi nedeni yapısal bozukluklara: neoplazm, enkakt, travma, meziyal temporal skleroz ve ensefalit, bağlıydı. Bu grupta iyi cevap oranı %63.6 (7/11) idi. Genetik ve nedeni bilinmeyen epilepsi grubunda iyi yanıt oranı %50 (3/6) idi. Etkinlik konusunda en iyi prediktif değer EEG odağıydı (p: 0.007). Startle epilepsisi ve fokal motor nöbeti olan 2 hastada nöbet sıklıkları %75 ve %86.6 iken nöbet sıklığı VSU ile %66.7 oranında azaldı.

Sonuç: VSU, İDE hastalarında güvenli ve etkin bir tedavi seçeneğidir. En iyi sonuç fokal motor ve startle epilepsi hastalarında elde edilir. İki yanlı epileptiform anomali bulgusu olan hastalarda VSU en iyi prognoza sahiptir. Keywords : VSU, İDE, vagal sinir uyarımı