Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Lumboperitoneal Şanttan Aşırı Drenaj Kalıcı İşitme Kaybı İle Sonuçlanan İntrakraniyal Hipotansiyona Sebep Olabilir
Yiğit BAYKARA1, Seyda ERDOĞAN1, Canan Togay IŞIKAY1, Elif ÖZYÜREK2, Gökmen KAHİLOĞULLARI3
1Ankara University, School of Medicine, Department of Neurology, Sıhhıye, Ankara, Turkey
2Ankara University, School of Medicine, Department of Radiology, Sıhhıye, Ankara, Turkey
3Ankara University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Sıhhıye, Ankara, Turkey
İntrakraniyal hipotansiyonun (İKH) en sık sebebi spontan İKH olmakla birlikte lomber ponksiyon, lomber cerrahi, şant operasyonu ya da travma sonrası da görülebilir. Çeşitli belirtilere sebep olabilir. Ortostatik baş ağrısı en sık görülen belirtisidir. Burada, 27 yaşında, bulantı, kusma ve bilateral işitme kaybı ile başvuran bir kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın özgeçmişinde 2 yıl önce tıbbi tedaviye yanıt vermeyen idyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı ile uygulanmış lumboperitoneal şant operasyonu vardı. Hastaya LP yapıldı, açılış basıncı 0-1 cmH2O idi. Odyogramı bilateral ileri derecede sensorinöral işitme kaybı ile uyumlu idi. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde serebeller tonsillerin foramen magnumdan 10 mm inferiora doğru uzanım gösterdiği, ayrıca pakimeningeal kalınlaşma ve diffüz dural kontrastlanma olduğu saptandı. Hastaya İKH tanısı kondu. Lumboperitoneal şantı çıkarılan hastanın bulantı kusma şikayeti tamamen düzeldi, fakat işitme kaybında değişiklik olmadı. Hastamızda görüldüğü gibi lumboperitoneal şanttan aşırı drenaj sonucu İKH olabilir, ortostatik hipotansiyon olmaksızın işitme kaybı ve vestibüler semptomlar görülebilir. Bu hastalarda erken tanı ile BOS basıncının düzeltilmesi işitme kaybının kalıcı olmasını önleyebilir. Keywords : İntrakraniyal Hipotansiyon, Kalıcı Sağırlık, Lumboperitoneal Şant, Sensörinöral İşitme Kaybı