Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Status Epileptikusta Geçici ve Kalıcı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Olgu Serisi
Murat Mert ATMACA, Arman ÇAKAR, Hava Özlem DEDE, Nerses BEBEK, Ayşen GÖKYİĞİT, Candan GÜRSES
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji, İstanbul, Turkey Status epileptikusun (SE) sebep olduğu akut periiktal görüntüleme anormallikleri son yıllarda bildirilmiştir. Bu çalışmada, 4 SE tanılı hastanın periiktal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, takip MRG'leri ve elektroensefalografik (EEG) özellikleri (örneğin periyodik lateralize epileptiform deşarjlar [PLED'ler]) tartışılmıştır. Difüzyon kısıtlaması en sık görülen periiktal MRG değişikliği olmuştur (4/4) ve bunun düzelme eğiliminde olduğu görülmüştür (3/4). Kalıcı MRG değişiklikleri 2 hastada görülmüştür. Periiktal MRG değişiklikleri görülen SE tanılı hastaların EEG'lerinde PLED'ler sıklıkla (3/4) görülmüştür ve bu hastaların sıklıkla kötü sonlanıma sahip olduğu görülmüştür (3/4). Keywords : Status epileptikus, periiktal MRG, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, periyodik lateralize epileptiform deşarjlar