Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Obstrüktif Uyku Apnesi'nde Hypoksi Parametrelerinin Beyin MRG'de Saptanan Hiperintens Odak ve Sessiz Serebral İnfarkt ile İlişkisi
Aynur YILMAZ AVCI1, Suat AVCI2, Hüseyin LAKADAMYALI3, Hatice LAKADAMYALI4, Ufuk CAN5
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Antalya, Turkey
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Antalya, Turkey
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Antalya, Turkey
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Antalya, Turkey
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Ankara, Turkey
Amaç: Çalışmanın amacı obstruktif uyku apne sendrom'lu (OSA) olgularda hipoksi parametreleri ile beyin manyetik rezonans görüntülemede saptanan beyaz cevherde hiperintens odaklar (WMH) ve sessiz serebral infarkt (SCI) ile ilişkisini değerlendirmek.

Metod: Bu retrospektif çalışmada tüm gece polisomnografi yapılmış toplam 453 olgu alındı. Hipoksi parametreleri toplam uyku süresinde oksijen saturasyonun %90'nın altında kaldığı süre (ST90), ST90'nın toplam uyku süresine oranı (CT90) ve en düşük oksijen saturasyonu (min SaO2) polisomnografiden (PSG) elde edildi. Tüm olguların beyin manyetik rezonans görüntülemerinde WMH ve SCI varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Hipoksi parametreleri ST90, CT90 ve min SaO2 WMH varlığı ile anlamlı ilişkiliydi (P < .001). Multipl regresyon analizinde CT90 bağımsız olarak SCI ile birlikteydi (P = 0.038). İlave olarak, katılımcılar CT90 < %10 ve CT90 ≥ %10 olarak iki gruba ayrıldığında, CT90 ≥ %10 grubunda yaş (P = .002), cinsiyet (P= .015), vücut kitle indeksi, apne-hipopne indeksi, Epworth uykululuk ölçeği, WMH varlığı, hipertensiyon ve diabetes mellitus CT90 < %10 grubuna oranla anlamlı olarak daha yüksekti (P < .001, tüm parametrelerde). CT90 ≥ %10 olması WMH riskini 2.34 kat (95% CI 1.44 to 3.85, P= 0.006) arttırmaktadır.

Sonuç: OSA'de nokturnal intermittent hipoksi şiddeti WMH ve SCI patogenezine katkı sağlıyor olabilir. Keywords : Uyku apnesi, horlama, oksijen saturasyonu, hipoksi, inme, manyetik rezonans görüntüleme