Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2016 , Vol 33 , Num 3
Myastenia Gravis Hastalarında Psikopatoloji, Psikososyal Etkenler ve Yaşam Kalitesi
Vahap Ozan KOTAN1, Zeynep KOTAN2, Birgül AYDIN3, Özlem TAŞKAPILIOĞLU4, Hamdi Necdet KARLI4, Hayriye Dilek YALVAÇ2, Güven ÖZKAYA5, Aslı SARANDÖL6, Ömer Faruk TURAN4, Selçuk KIRLI6
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
2Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
3Dört Mevsim Psychological Counseling Center, Bursa, Turkey
4Uludağ University Medical Faculty, Department of Neurology, Bursa, Turkey
5Uludağ University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Bursa, Turkey
6Uludağ University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bursa, Turkey
Giriş: Myastenia Gravis (MG), hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu çalışmada MG hastalarında psikiyatrik komorbidite, bazı psikososyal etkenleri ve bunların hastaların yaşam kalitesiyle ilişkisini saptamayı amaçladık.

Metodlar: Toplam 52 MG hastasına psikiyatrik muayene yapıldı ve sosyodemografik veri formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği,Kısa Formu, Hastalığa Psikososyal Uyum Özbildirim Ölçeği, Çok-boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Travma Sonrası Büyüme Envanteri uygulandı.

Bulgular: Hastaların % 36.5 (n=19)'u herhangi bir psikiyatrik tanı almazken; %21.2 (n=11)'si uyum bozukluğu, %19.2 (n=10)'si depresyon ve %23.1 (n=12)'i anksiyete bozukluğu tanısı aldı. Psikiyatrik tanı alan hastalar SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin genel sağlık, canlılık, sosyal fonksiyon, duygusal rol ve ruhsal sağlık alanlarında daha düşük puan aldılar. Hastalığa psikososyal uyum, toplam algılanan sosyal destek ve arkadaş desteği puanları, psikiyatrik tanı almayan hastalarda daha yüksekti. Psikososyal etkenler ve yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişkiler saptandı.

Sonuç: MG hastalarında oldukça sık görülen psikiyatrik sorunlar hastaların yaşam kalitesi, algılanan sosyal destek ve psikososyal uyumlarıyla ilişkilidir. Yaşam kaliteleri hem fiziksel hem de ruhsal alanlarda azalmıştır. MG hastalarında psikopatolojinin tanınması ve tedavisi hastalık yükünün azaltılmasında elzemdir. Keywords : Myastenia gravis, psikopatoloji, yaşam kalitesi, psikososyal etkenler